Bybroen VGS

En sentrumsskole der eleven er i fokus

gjennom personlig oppfølging

både faglig og sosialt

Velkommen til Bybroen videregående skole

Bybroen videregående skole er en offentlig godkjent privatskole med statsstøtte.

Skolen følger Opplæringsloven, Privatskoleloven og de offentlige læreplanene.

Elevene har møteplikt til undervisningen, fravær kan føre til tap av standpunktkarakter

og elevstatus. Skolen har ingen religiøs- eller ideologisk plattform,

vi er en parallell til den offentlige videregående skolen med standpunktkarakterer

og eksamensrett. Vi har kun studieforberedende utdanningsprogram, tidligere kalt

allmennfag (se studietilbud). Med innføring av Kunnskapsløftet ble studieretningsfag

til programfag. Fag fra Reform 94 kan konverteres til Kunnskapsløftet.

Skolen er et aksjeselskap som eies av de ansatte. Privatskoleloven tillater ikke aksjeutbytte, 

dette betyr at eventuelt driftsoverskudd skal "komme elevene til gode".

Hva er det så som skiller oss fra en vanlig offentlig videregående skole?

Vi har hele landet som opptaksområde, og vi har voksenkvote. 

Dette gir en spennende elevgruppe, både geografisk, aldersmessig og sosialt. 

Og sist, men ikke minst, vi har et engasjert lærerkollegium som ser deg og støtter deg

der du er i livet ditt akkurat nå.

                                                                                                                                                   Aud Angen                                                                                                                                                  rektor og daglig leder