For elever

Skolebøker

Du får gratis skolebøker hos oss, men du må selv erstatte bøker som ikke blir tilbakelevert etter at skoleåret er omme. Skolebøkene blir delt ut til alle elevene i løpet av de første skoledagene.

kontakt oss

7013 Trondheim,
Kjøpmannsgata 12

Telefon: 73 52 44 11
Epost: post@bybroen.vgs.no

Åpningstider

Mandag – torsdag: 10:00–14:00

Om siden

Utviklet av Klipp og Lim Media
© 2014 Bybroen VGS