Elev

Skolepenger

Skolepenger

Stortinget fastsetter hvert år kostnadene per elev i den videregående skolen. Offentlige godkjente friskoler får 85 % av disse kostnadene som tilskudd fra staten. De resterende 15 % må derfor betales av elevene. Prisene ved Bybroen vgs finner du i tabellen under.

I tillegg til skolepengene må elevene ved skolen betale inn kr. 500,- i aktivitetsavgift. Vi ved Bybroen vgs tror at elevene blir mer motiverte av varierte undervisningsopplegg. Pengene vil derfor brukes til å finansiere turer til teateret, kino, museum og andre aktiviteter som er tilpasset faget eller skolehverdagen.

Hvis du ombestemmer deg før 1. august vil du få tilbake det innbetalte beløpet.

Innbetalingen av skolepengene skjer to ganger i løpet av skoleåret. Du betaler 1. termin i oktober. Du vil da få en faktura på halvparten av det totale skolebeløpet, samt et aktivitetsgebyr på kr. 500,- Hvis du slutter i ett fag (skriver deg ut) etter 1. november, refunderes ikke skolepengene. Det kan utvises skjønn ved dokumenterte årsaker. I januar vil du få faktura der du betaler det resterende skolebeløpet.

Hvis man velger å slutte i et fag før 1. november, må du betale ut den måneden. Etter 1. november forplikter du deg til å betale skolepengene for hele skoleåret selv om du velger å slutte i faget.

Lånekassen

Alle som har minimum 15 undervisningstimer per uke, kan søke støtte fra Lånekassen. Full støtte krever minimum 30 undervisningstimer per uke.

[/50]

Prisene inkluderer både skolebøker og eksamensavgift. Det vil komme et aktivitetsgebyr i tillegg på kr. 500 uavhengig av hvor mange fag du tar.

Prisen gjelder for skoleåret 2019/2020.


Kurs Pris pr. mnd Pris pr.skoleår
Vg1 (studiespesialisering) Kr 1 200,- Kr 12 000,-
Vg2 (studiespesialisering) Kr 1 200,- Kr 12 000,-
Vg3 (studiespesialisering) Kr 1 200,- Kr 12 000,-
Vg3 påbygg uten fagbrev (30 t/u)  Kr. 1 800,- Kr 18 000,-
Vg3 påbygg med fagbrev (23 t/u)  Kr. 1 380,- Kr 13 800,-
Generell studiekompetanse  etter 23/5-regelen*  Kr. 2 400,- Kr 24 000,-
Enkeltfag (5 t/u)** F.eks. kjemi, matte (R1, R2,S1, S2) etc  kr.    300,-  Kr. 3 000,-

 

* Hvis du tar bare norsk, 14 timer i uken, er prisen kr. 8400,- Engelsk koster kr. 3000,- (samme som enkeltfag)

**De fleste fag (f.eks. alle programfag) er 5 timer i uken, og det koster kr. 3000,- pr. fag. Et to timers fag (f.eks. geografi) koster pr. år kr. 1200,-.

kontakt oss

7013 Trondheim,
Kjøpmannsgata 12

Telefon: 73 52 44 11
Epost: post@bybroen.vgs.no

Åpningstider

Mandag – torsdag: 10:00–14:00

Om siden

Utviklet av Klipp og Lim Media
© 2014 Bybroen VGS