Om skolen

Om oss

Om skolen

Bybroen videregående skole er en liten skole som ligger rett ved Gamle Bybro midt i Trondheim sentrum. Skolen er relativ liten med omlag 270 elever. Vi er kjent for vårt særdeles gode miljø der det er kort avstand mellom elev, lærer og ledelse. Skolens motto er Mangfold og Mestring. Vi jobber hver dag for at alle elevene ut fra sitt nivå skal oppleve mestring i et mangfoldig miljø. Siden vi er en friskole kan vi ta inn elever fra hele Norge. Det vil si at nesten alle fylker er representert, og det betyr også at nærskoleprinsippet ikke gjelder hos oss. Vi har elever i alle aldre, men de fleste er ca. 19-20 år.  Dette skaper et inkluderende miljø. Vi er stolte av å fortelle at i Elevundersøkelsen 2017 og 2018 er det ingen ved Bybroen vgs som føler seg mobbet. Vi ser også at mange opplever høy grad av mestring og får gode karakterer i et miljø som oppleves som oversiktlig og trygt.

Bybroen videregående skole er en friskole som styres av friskoleloven og dens forskrifter. Vi får 85 % statsstøtte på lik linje med andre friskoler som f.eks. KVT og Steinerskolen.  Vi er landets eneste videregående skole som er 100% eid av de ansatte i form av et aksjeselskap. Aksjonærene/ansatte tar ikke ut noen form for utbytte, alt overskudd går til drift av skolen og til elevene.  Lærerne ved Bybroen videregående skole er derfor delaktige i den daglige driften og gjør sitt ytterste for å skape et trygt og godt læringsmiljø.

Skolen er en ideel utdanningsaktør og vi er medlem av NFFL (Norges fag- og friskoleforbund) og Virke.  Vi er også medlem av  Elevorganisasjonen.  

Historien

Bybroen videregående skole er en skole med solide tradisjoner. Det hele startet som Myklands handelsskole fra 1908 til 1957, deretter som Dillner og Støens handelsskole fra 1957 til 1992. Fra 1993 skiftet skolen navn til dagens Bybroen videregående skole. Vi er derfor en av de eldste videregående skolene i Trondheimsområdet.

Skolen har holdt til i bygården man på folkemunne kaller «Håndverkeren» siden 1939. Gården ble bygget i 1899 av Trondheims dyktige håndverkere som trengte et hus til ulike anledninger. Trondheim folkebibliotek holdt til i lokalene før det ble skole.

Skrivemaskinundervisning

Bildet er fra 1970-tallet da mange ungdommer fra Trondheim gikk på datidens Dillner og Stølen for å lære seg å skrive på skrivemaskin. Lærer Peggy Sundli til høyre i bildet.

 

                                              

kontakt oss

7013 Trondheim,
Kjøpmannsgata 12

Telefon: 73 52 44 11
Epost: post@bybroen.vgs.no

Åpningstider

Mandag – torsdag: 10:00–14:00

Om siden

Utviklet av Klipp og Lim Media
© 2014 Bybroen VGS