Om skolen

Om oss

Bybroen videregående skole er en relativt liten skole med sine 210 fulltidselever. Vi er kjent for vårtsærdeles gode miljø der det er kort avstand mellom elev, lærer og ledelse. De fleste faggruppene ved skolen er forholdsvis små med  innslag av voksne, motiverte elever. Vi mener det er lettere å oppnå gode resultater i et godt og oversiktlig miljø, ikke minst fordi elever og lærere opplever gjensidig inspirasjon til økt innsats.

Bybroen videregående skole er en skole med solide tradisjoner. Det hele startet som Myklands handelsskole fra 1908 til 1957, deretter som Dillner og Støens handelsskole fra 1957 til 1992. Fra 1993 skiftet skolen navn til dagens Bybroen videregående skole. Vi er derfor en av de eldste videregående skolene i Trondheimsområdet.

Skrivemaskinundervisning

Bybroen videregående skole er en friskole som styres av friskoleloven og dens forskrifter. Vi får 85 % statsstøtte på lik linje med andre friskoler som f.eks. KVT og Steinerskolen.  Vi skiller ut ved at vi har en høy andel elever som har brukt opp ungdomsretten sin. Vi kan ta inn 95 ikke-rett elever fra hele Norge. Mange av disse tar realfag. Alderen er derfor noe høyere blant våre elever enn ved andre videregående skoler.

Vi er landets eneste videregående skole som er 100% eid av de ansatte i form av et aksjeselskap. Aksjonærene/ansatte tar ikke ut noen form for utbytte, alt overskudd går til drift av skolen og til elevene.  Lærerne ved Bybroen videregående skole er derfor delaktige i den daglige driften og gjør sitt ytterste for å skape et trygt og godt læringsmiljø.

Skolen er en ideel utdanningsaktør og vi er medlem av NFFL (Norges fag- og friskoleforbund) og Virke.  Vi er også medlem av  Elevorganisasjonen.  

Velkommen som elev ved Bybroen videregående skole – skolen som setter deg som elev i sentrum.

kontakt oss

7013 Trondheim,
Kjøpmannsgata 12

Telefon: 73 52 44 11
Epost: post@bybroen.vgs.no

Åpningstider

Mandag – torsdag: 10:00–14:00

Om siden

Utviklet av Klipp og Lim Media
© 2014 Bybroen VGS