Søknadsskjema

PERSONLIG INFORMASJON


KJØNN

STATUS

KONTAKTINFORMASJON25 ÅR ELLER ELDRE?
Blir du 25 år i år eller er du eldre? Da må din realkompetanse vurderes. Hvis du er utenlands statsborger og har utdannelse fra hjemlandet, legg ved dokumentasjon fra NOKUT eller/og samordna opptak. Hvis du er over 25 år og har gått videregående skole eller jobbet i Norge, så må din realkompetanse vurderes av fylkeskommunen før vi behandler din søknad. Gå inn via vigo.no for å bli realkompetansevurdert.

KORTERE ENN 6 ÅRS BOTID I NORGE
Hvis du har kortere enn 6 års botid i Norge, må du sende oss en bekreftelse på dine norskkunnskaper for at vi skal behandle din søknad.

HVORDAN VELGE FAG?
Du må kysse av for fag på VG1, VG2, VG3, VG3 Påbygging til generell studiekompetanse eller Generell studiekompetanse.
VG1 - Studiespesialisering: alle fag er obligatoriske med unntak av matematikk hvor du kan velge Matte 1T eller Matte 1P.
VG2 - Studiespesialisering: kryss av for alle fellesfag samt tre programfag. To av programfagene må være innenfor samme programområde, dvs. enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.
VG3 - Studiespesialisering: kryss av for alle fellesfag. I tillegg må du fortsette med to av programfagene fra VG2 (innenfor samme programområde).
VG3 - Påbygging til generell studiekompetanse: Kryss av for alle fellesfag samt ett av programfagene (gjelder de som IKKE har fagbrev).
Har du fagbrev eller vitnemål skal du kun krysse av for historie, norsk, naturfag og matematikk.
Generell studiekompetanse: er en utdanning for deg som har fylt 23 år og som må oppfylle visse kriterier. Her skal du vanligvis krysse av for alle fag dersom du ikke har tatt noen av disse tidligere.
Enkeltfag: her kan du krysse av for fag på tvers av VG1, VG2 og VG3. Vi tar forbehold at timeplanen går i hop.

JEG SØKER

VG1 - Studiespesialisering
Fellesfag
VG2 - Studiespesialisering
Fellesfag

Programområde for samfunnsfag, språk og økonomi (minst 2)
Programområde for realfag (minst 2)
VG3 - Studiespesialisering
Fellesfag

Programområde for samfunnsfag, språk og økonomi (minst 2)
Programområde for realfag (minst 2)
VG3 - Påbygging (23 eller 30t/u)
Fellesfag

Programfag


Generell studiekompetanse (23/5)
Fellesfag


Dokumentasjon
Her SKAL du legge ved dokumentasjon fra tidligere skolegang før vi behandler din søknad. Legg ved vitnemål fra ungdomsskolen hvis du ikke har gått videregående. Hvis du går på skole nå, legg ved karakterutskrift fra 1.termin.
Last oppOBS: Har du husket å laste opp dokumentasjon?

kontakt oss

7013 Trondheim,
Kjøpmannsgata 12

Telefon: 73 52 44 11
Epost: post@bybroen.vgs.no

Åpningstider

Mandag – torsdag: 10:00–14:00

Snarveier

Studietilbud
Skolerute
Om skolen
Kontakt

Om siden

Utviklet av Klipp og Lim Media
© 2014 Bybroen VGS