Studietilbud

Inntaksregler

Vi har fortløpende inntak nå – søk før det blir fullt!

Du kan IKKE forbedre karakteren i et fag du har bestått med standpunktkarakterer. Hvis du har bestått som privatist tidligere, kan du ta det faget om igjen hos oss.

Skolen har etter friskoleloven hele landet som inntaksområde. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak til tilsvarende offentlige skoler. Ungdom med rett til videregående opplæring prioriteres før voksne med rett til videregående opplæring. Skolen kan også ta inn voksne elever uten skolerett

Hvis du ikke har bestått i tre eller flere fag er hovedregelen at du ikke får gå opp til neste årstrinn. Det vil si at har du IV eller 1 i tre eller flere fag fra Vg1 og Vg2, er hovedregelen at du ikke får fortsette med Vg3.

All dokumentasjon fra tidligere skolegang må være mottatt før søknaden kan behandles.

Avslag på søknad om inntak kan påklages til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. En elev som har fått plass ved skolen, har rett til å fullføre skoleåret eller kurset. Skolen har eget søknadsskjema, og søknaden sendes direkte til skolen. Skolen hører ikke med under Vigo (inntakskontoret).

Hvis du har fått skoleplass, og du ikke møter opp de tre første dagene risikerer du å miste plassen din.

Er du er over 25 år så må din realkompetanse bli vurdert fra fylkeskommunen. Du gjør dette på vigo.no.  Oppskrift på hvordan du går fram, finner du her.  Dette kravet skaper dessverre mye forvirring både for elevene, skolen og for fylkeskommunen. Utdanningsforbundet har skrevet om saken.

Hvis du vil lese mer om inntaksreglene så finner du mer informasjon her.

 

 

 

kontakt oss

7013 Trondheim,
Kjøpmannsgata 12

Telefon: 73 52 44 11
Epost: post@bybroen.vgs.no

Åpningstider

Mandag – torsdag: 10:00–14:00

Om siden

Utviklet av Klipp og Lim Media
© 2014 Bybroen VGS