Studietilbud

Realfag

Eksperimenter på byens fineste laboratorium! I studieretningsfagene kjemi, biologi og fysikk, samt i fellesfaget naturfag, består mye av undervisninga av praktiske elevøvelser på laboratoriet. Her blir teoriene som står i læreboka prøvd ut med nytt og topp moderne utstyr. Dette bidrar til økt motivasjon og læring!

Bybroen VGS Delkurs


Vi har ledige plasser på realfag skoleåret 2018/2019! Hvorfor velge dyre privatistskoler, når man kan velge Bybroen vgs som gir god oppfølging og er langt billigere?

Bybroen VGS har i en årrekke utdannet svært mange elever med realfagskompetanse. Mindre klasser, dyktige lærere og motiverte medelever skaper et godt læringsmiljø der mange har oppnådd de resultatene man ønsker seg.

Realfag på Bybroen VGS vil også kunne erstatte forkurs på høyskoler, og gi deg flere  valgmuligheter etter endt videregående utdanning.

Vi fungerer som en ordinær videregående skole med god oppfølging, standpunktkarakter og kun enkeltuttrekk til eksamen. Det er gratis utlån av lærebøker.  Alle våre kurs starter om høsten og varer et helt skoleår. Vi tilbyr undervisning bare på dagtid.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss om du har spørsmål. Se forøvrig studietilbud!

FORBEREDELSESKURS TIL ALLE SOM SKAL GÅ REALFAG
Vi vil for skoleåret 2018/2019 tilby forberedelseskurs for alle som skal ta realfag som R1, S1, kjemi og fysikk. Dette blir tredje året vi arrangerer forberedelseskurs. Evalueringen viser at deltakerne er svært godt fornøyde med kurset og at frafallet er langt lavere for de som deltok, enn de som valgte det bort.  Vi ser også at forberedelseskurset er en fin arena for å bli kjent med medelever før skoleåret setter inn for fullt. Et av målene med kurset er også å kartlegge og bevisstgjøre elevene i valget mellom S1 og R1.
S1 og S2 tilsvarer R1. S matten er et ypperlig tilbud for alle som har tatt P matematikken fra Vg1 og som vil fortsette med realfag. S1 og S2 gir tilsammen et studiepoeng, mens R1 gir halvt studiepoeng. Du kan ikke kombinere S1 og S2 med R2.
I sommer bør du bruke noe tid på å forberede deg til dette kurset. Vi har laget dette heftet som du bør jobbe med i løpet av sommerferien!
Tidspunkt for forberedelseskurset:
Mandag 20. august kl. 10.00-13.00 (Rektor ønsker velkommen til alle deltidselevene kl. 0900).
Tirsdag 21. august kl. 9-13
Onsdag 23. august kl. 9-13 + grilling med resten av skolen
Velkommen til oss!

 

kontakt oss

7013 Trondheim,
Kjøpmannsgata 12

Telefon: 73 52 44 11
Epost: post@bybroen.vgs.no

Åpningstider

Mandag – torsdag: 10:00–14:00

Om siden

Utviklet av Klipp og Lim Media
© 2014 Bybroen VGS