Studietilbud

Skolepenger

Skolepenger

Stortinget fastsetter hvert år kostnadene per elev i den videregående skolen. Offentlige godkjente friskoler får 85 % av disse kostnadene som tilskudd fra staten. De resterende 15 % må derfor betales av elevene. Prisene ved Bybroen vgs finner du i tabellen under.

I tillegg til skolepengene må elevene ved skolen betale inn kr. 500,- i aktivitetsavgift. Vi ved Bybroen vgs tror at elevene blir mer motiverte av varierte undervisningsopplegg. Pengene vil derfor brukes til å finansiere turer til teateret, kino, museum og andre aktiviteter som er tilpasset faget eller skolehverdagen.

Når du får tilbud om skoleplass mottar du en e-post. Du må bekrefte plassen din ved å svare på den mailen, samt betale kr. 1 500,- . 1000 kroner inngår som en del av skolepengene, mens kr. 500,- dekker aktivitetsgebyret. Manglende bekreftelse og/eller manglende innbetaling innen fristen som oppgis i e-posten, kan føre til at du mister skoleplassen.

Hvis du ombestemmer deg før 1. august vil du få tilbake det innbetalte beløpet.

Innbetalingen av skolepengene skjer to ganger i løpet av skoleåret. Eleven får utdelt faktura på skolen i oktober og januar. Hvis du foretrekker å betale en gang i måneden kan dette avtales med kontoret.

Hvis man velger å slutte i et fag i løpet av 1. termin, må du betale ut den måneden du slutter. Dette gjelder ikke andre termin.

Lånekassen

Alle som har minimum 15 undervisningstimer per uke, kan søke støtte fra Lånekassen. Full støtte krever minimum 30 undervisningstimer per uke.

[/50]

Prisene gjelder for skoleåret 2018/2019.


Kurs Pris pr mnd* Pris pr år
Vg1 (studiespesialisering) Kr 1 200,- Kr 12 000,-
Vg2 (studiespesialisering) Kr 1 200,- Kr 12 000,-
Vg3 (studiespesialisering) Kr 1 200,- Kr 12 000,-
Vg3 påbygg uten fagbrev (30 t/u)  Kr. 1 800,- Kr 18 000,-
Vg3 påbygg med fagbrev (23 t/u)  Kr. 1 380,- Kr 13 800,-
Generell studiekompetanse  etter 23/5-regelen  Kr. 2 400,- Kr 24 000,-
Enkeltfag (5 t/u)**  kr.    300,-  Kr. 3 000,-

* Et skoleår er 10 måneder.

**De fleste fag er 5 timer i uken. Et to timers fag (f.eks. geografi) koster pr. år kr. 1200,-.

kontakt oss

7013 Trondheim,
Kjøpmannsgata 12

Telefon: 73 52 44 11
Epost: post@bybroen.vgs.no

Åpningstider

Mandag – torsdag: 10:00–14:00

Om siden

Utviklet av Klipp og Lim Media
© 2014 Bybroen VGS