Studietilbud

VG1 – Årstrinn 1

Ved Bybroen videregående skole har du mulighet til å fullføre et helt ordinært 3-årig løp innenfor studiespesialisering. Her blir du kjent med elever fra hele landet. Nærskoleprinsippet gjelder ikke hos oss. Har du lyst til å gå på en liten skole i Trondheim sentrum er denne skolen midt i blinken for deg!

Elever i klasserommet


Elevene på Vg1 studiespesialisering trives godt ved Bybroen vgs. Vi tror dette skyldes at skolen er liten og oversiktlig, med dyktige lærere. Klassen består av max 25 elever. Dette skaper et trivelig miljø der hver elev blir sett! Vi har fortsatt ledige plasser på Vg1.

Elevene på Vg1 er fra 16 til 20 år, og de kommer fra hele landet. Bor du 6 km fra skolen og har ungdomsrett vil du få gratis skoleskyss. Vg1 hos oss koster kr. 12 000,-. Les mer om prisene våre her.

Alle som starter på Vg1 høsten 2019, vil få tilbud om gratis PC gitt at du går her i 3 år.

Søknadsskjema


Fellesfag Timer pr uke
Norsk 4
Matematikk 1P/1T 5
Naturfag 5
Geografi 2
Kroppsøving 2
Spansk 4
Engelsk 5
Samfunnsfag 3

kontakt oss

7013 Trondheim,
Kjøpmannsgata 12

Telefon: 73 52 44 11
Epost: post@bybroen.vgs.no

Åpningstider

Mandag – torsdag: 10:00–14:00

Om siden

Utviklet av Klipp og Lim Media
© 2014 Bybroen VGS