Studietilbud

VG3 – Årstrinn 3

Ved Bybroen videregående skole har du mulighet til å fullføre et helt ordinært 3-årig løp innenfor studiespesialisering. Det vil si at du får standpunktkarakterer og kan også bli trukket ut til eksamen. Har du lyst til å gå på en liten skole i Trondheim sentrum er denne skolen midt i blinken for deg! Vi har ledige plasser på Vg3!

Bybroen VGS Klasserom


Fellesfag og programfag. På Vg3 er det to typer fag: fellesfag og programfag. Fellesfag erfelles allmenne, obligatoriske fag som inngår på hvert årstrinn. Programfag er fag som er spesifikke for det utdanningsprogrammet (studiespesialisering) og det programområdet du velger. Det kreves fordypning i to fag innenfor samme programområde. Som på Vg2 skal noen uketimer skal disponeres til valgfrie programfag.


Fellesfag Timer pr uke
Norsk 6
Historie 4
Religion og etikk 3
Spansk 5
Kroppsøving 2

Programfag Timer pr uke
Fysikk 2 5
Biologi 2 5
Matematikk R2 5
Matematikk S2 5
Kjemi 2 5
Engelsk Vg3 5
Rettslære 2 5
Psykologi 2 5
Sosialkunnskap 5
Søknadsskjema

kontakt oss

7013 Trondheim,
Kjøpmannsgata 12

Telefon: 73 52 44 11
Epost: post@bybroen.vgs.no

Åpningstider

Mandag – torsdag: 10:00–14:00

Om siden

Utviklet av Klipp og Lim Media
© 2014 Bybroen VGS