Velkomstbrev

Velkomstbrev

Velkommen til Bybroen videregående skole!

 

Det er en glede å ønske deg velkommen som elev ved Bybroen videregående skole!

I starten av skoleåret er det alltid mange spørsmål. Vi håper du finner svar på det aller meste i dette skrivet og på våre nettsider.

 

OPPMØTE 21. AUGUST

Alle elever ved Bybroen videregående skole møter opp ved hovedinngangen i Kjøpmannsgt. 12 mandag 21. August. Tidspunktet står i inntaksbeviset du har fått på e-post og er som følger:

 

Kl. 0900: Vg1, Vg2 og Vg3 (studiespesialisering)

Kl. 1100: Påbygg Vg3

Kl. 1300: Enkeltfagelever (5S og 5R)

Kl. 1400: Generell studiekompetanse etter 23/5 regelen

 

SKOLESTART

I løpet av de tre første dagene vil vi bruke tiden på å bli kjent med klassen, lærerne, skolen og byen. Nærmere informasjon vil du få første skoledag.

 

FORBEREDELSESKURS FOR REALFAGSELEVENE

Vi vil tilby forberedelseskurs for alle som skal ta realfag Dette er andre året vi arrangerer forberedelseskurs. Evalueringen viser at deltakerne er svært godt fornøyde med kurset og at frafallet er langt lavere for de som deltok, enn de som valgte det bort. Kurset starter tirsdag 22. August og vil vare ut den uka. Oppgaver og mer informasjon finner du på våre nettsider: http://www.bybroen.vgs.no/studietilbud/realfag/

 

SKOLESKYSS

Hvis du har ungdomsrett og bor minst 6 km fra Bybroen videregående skole, så skal du ha rett på gratis skoleskyss. Gå inn her for å søke om skoleskyss.

 

FOTOGRAFERING OG SKOLEBEVIS

Fotograferingen blir den 11. September. Skolebeviset med bilde får du innen 1-2 uker etter fotograferingen. Du kan få utdelt et midlertidig skolebevis fra Eva i resepsjonen.

 

ADRESSEENDRING

Det er svært viktig at du melder ifra om adresseendring til resepsjonen.

 

BOKSKAP

Vi har bestilt nye bokskap. Disse krever at du selv kjøper deg hengelås.

 

SKOLEPENGER

Skolepengene betales inn to ganger i året. Du får utdelt en faktura på skolen i oktober og en i januar. Hvis ikke skolepengene er betalt ved skoleårets slutt vil regningen bli sendt til inkasso.

 

LÅNEKASSEN

Hvis du har mer enn 15 timer undervisning i uken så kan du søke støtte i lånekassen https://www.lanekassen.no Hvis du er deltidselev eller følger 23/5 regelen må du velge universitet/høgskole. Du søker først, og så må vi bekrefte at du er elev hos oss før du får utbetalt penger.

 

FRAVÆRSGRENSA

Høsten 2016 ble det innført ny fraværsgrense. Hvis du har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, vil du ikke få karakter i faget. Hvis du har en kronisk sykdom så er det viktig at du leverer dokumentasjon til kontaktlæreren i starten av skoleåret.

 

SOSIALE MEDIER OG BILDER

Vi bruker Facebook og Instagram for å informere elever og foreldre, samt markedsføre skolen. I den forbindelse vil det bli tatt bilder i ulike sammenhenger.

Du må skrive under på dette arket som gir/ikke gir tillatelse til publisering av bilder. Dette må leveres til kontaktlæreren ved skolestart.

 

FORELDRENES TILGANG TIL INFORMASJON

Vi bruker Skolearena og Fronter som digitale plattformer. Du vil få utdelt brukernavn til disse plattformene av din kontaktlærer. Er du under 18 år må du oppgi ditt brukernavn og passord til dine foresatte for at de skal få tilgang til informasjon om for eksempel fravær og karakterer.

 

SKOLEBØKER

Du får utdelt skolebøkene i løpet av de første skoledagene. Du får låne disse. Vi gjør oppmerksom på at elevene har et erstatningsansvar hvis bøkene ikke blir levert tilbake etter skoleårets slutt.

 

SKOLERUTA

Du finner skoleruta med oversikt over ferie – og fridager på vår hjemmeside (forsiden).

 

ANDRE SPØRSMÅL

Eva (kontorleder) sitter i resepsjonen på kontoret og kan hjelpe deg med skolebevis, statens lånekasse, skoleskyss og utskrift av kompetansebevis/vitnemål.

Svein (assisterende rektor) sitter på kontoret og han kan hjelpe deg med spørsmål knyttet til skolepengene.

Gunvor (rådgiver) sitter på kontoret i 3. etg og kan hjelpe deg med fagvalg og andre karriereråd. Bestill time hos henne ved å henvende deg i resepsjonen.

Liv (sosiallærer) kan hjelpe deg hvis det er noe skolen bør vite i forhold til for eksempel din helsesituasjon. Bestill time hos henne ved å henvende deg i resepsjonen.

Helsesøster sitter på Katedralskolen, Det tar 3 minutter å gå dit. Må avtale time på forhånd.

 

———————————

 

 

Tillatelse til publisering av bilder og telefonnummer

 

 

Navn:

 

 

Klasse:

 

………jeg tillater at bilder publiseres               ……jeg tillater ikke at bilder publiseres

 

………………………

Underskrift

 

 

———————————

 

 

Vi ser fram til å samarbeide med deg og håper du får et fint år ved Bybroen videregående skole!

 

Vennlig hilsen

Ranveig Gissinger

Bybroen videregående skole

 

 

 

 

kontakt oss

7013 Trondheim,
Kjøpmannsgata 12

Telefon: 73 52 44 11
Epost: post@bybroen.vgs.no

Åpningstider

Mandag – torsdag: 10:00–14:00

Snarveier

Studietilbud
Skolerute
Om skolen
Kontakt

Om siden

Utviklet av Klipp og Lim Media
© 2014 Bybroen VGS