Elevressurser

Som elev ved Bybroen videregående skole vil du finne nyttig informasjon om skolen her.

Skolereglement

Her ligger skole- og IKT reglementet. Du forplikter deg til å lese og følge reglementet ved å være elev hos oss.

Dataverktøy

Vår læringsplattform er Google Classroom og vårt administrative system er iSkole. Vi bruker Feide for å logge oss inn på iSkole, PocketID og ulike læreboknettsteder når skoleåret er i gang. Du får SMS fra oss rundt skolestart som inneholder ei lenke til å sette passordet til din feide-bruker.

iSkole er det samme systemet som du logget deg inn i da du søkte skoleplass hos oss. Her melder du inn fravær og egenmeldinger, du kan se timeplanen din, se terminkarakterene, søke permisjon og følge med på andre elevrelaterte ting.

Google Classroom er læringsplattformen der undervisningsmateriell og planer vil ligge. I oppstarten vil du få kurskoder til de fagene du tar.

PocketID er ditt digitale elevbevis og skoleskyssbevis. Du får mer orientering om PocketID ved skolestart.

Sosiale medier

Du finnes oss på Facebook og Instagram.