Elevressurser

Eksamen, vitnemål og klager

Vitnemål versus kompetansebevis

Det er forskjell på vitnemål og kompetansebevis. Man får vitnemål når alle fagene fra videregående opplæring er fullført og bestått, mens et kompetansebevis kan alle få, uavhengig av om alle fag er fullført og bestått. Man trenger et vitnemål for å komme seg videre til høyskoler og universitet. Når skoleåret er slutt, legges vitnemålet automatisk inn på NVB (Nasjonal vitnemålsdatabase). Hvis du oppnår et kompetansebevis legges dette ikke inn i NVB, og en må selv ta ansvar for event. å legge inn eller fullføre de fagene som kreves for å komme inn på høyskole eller universitet. Hvis man følger 23/5 regelen går man ut med et kompetansebevis. Les mer om denne spesielle ordningen her.

Deltidselever må skrive ut sitt vitnemål hos sin gamle skole

Vi har mange elever som har vitnemål fra før, og som tar enkelte fag hos oss. Disse elevene får et kompetansebevis fra oss når skoleåret er over. Dette kompetansebeviset sendes/leveres til den skolen som skrev ut ditt første vitnemål. Det er altså skolen som skrev ut ditt første vitnemålet som også skal skrive ut ditt nye vitnemål. Bybroen vgs har derfor ikke noe ansvar for å skrive ut dette vitnemålet.

Rutiner ved klage

Man har rett til å klage på standpunkt og eksamenskarakter. Det er viktig å vite å at klagen må sendes senest 10 kalenderdagen etter at karakteren ble offentliggjort f.eks. på Iskole. Her kan du lese mer om saksgangen ved klager.

Veileder for skriftlig eksamen våren 2024

Vi ønsker at alle elevene ved Bybroen vgs leser gjennom  dette dokumentet før eksamen. Her er det informasjon om hvordan eksamen avvikles, hva som er juks og konsekvenser av juks og mye mer. Listen med oversikt over hva som er tillatte hjelpemidler er også lagt ved.