Elevressurser

Inntaksregler

Skolen har etter friskoleloven hele landet som inntaksområde. Nærskoleprinsippet gjelder ikke hos oss. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak til tilsvarende offentlige skoler. Ungdom med rett til videregående opplæring prioriteres før voksne med rett til videregående opplæring. Skolen kan også ta inn voksne elever uten skolerett

Avisopplsag om Bybroen VGS

Du kan IKKE forbedre karakteren i et fag du har bestått med standpunktkarakterer. Hvis du har bestått som privatist tidligere, kan du ta det faget om igjen hos oss.

Hvis du ikke har bestått i tre eller flere fag er hovedregelen at du ikke får gå opp til neste årstrinn. Det vil si at har du IV eller 1 i tre eller flere fag fra Vg1 og Vg2, er hovedregelen at du ikke får fortsette med Vg3.

All dokumentasjon fra tidligere skolegang må være mottatt før søknaden kan behandles.

Hvis du er født i perioden 2001-2005 søker du via Vigo før 1. mars. Er du født tidligere, eller søker etter 1. Mars søker du direkte til skolen via vår hjemmeside. Vi tar inn søknader etter 1. mars. 

Bybroen vgs tilbyr ulike studieprogram. Mer presis informasjon om reglene for inntaket til hvert studieprogram finner du her.

 

Midlertidige endringer pga. korona

For skoleåret 2021/2022 har myndighetene bestemt at søkere som er blitt arbeidsledige eller permitterte, kan søke om skoleplass hos oss. Det midlertidige regelverket sier også at Vg3 elever som ikke har bestått fag skoleåret 2020/2021 ved Bybroen vgs kan ta faget på nytt neste skoleår. Les mer om dette i lovdata §12 eller i  Adresseavisen fra sommeren 2020 (se under). Ta kontakt med skolen for mer informasjon.