Elevressurser

Inntaksregler

Skolen har etter friskoleloven hele landet som inntaksområde. Nærskoleprinsippet gjelder ikke hos oss. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak til tilsvarende offentlige skoler. Ungdom med rett til videregående opplæring prioriteres før voksne med rett til videregående opplæring. Skolen kan også ta inn voksne elever uten skolerett

Du kan IKKE forbedre karakteren i et fag du har bestått med standpunktkarakterer. Hvis du har bestått som privatist tidligere, kan du ta det faget om igjen hos oss.

Hvis du ikke har bestått i tre eller flere fag er hovedregelen at du ikke får gå opp til neste årstrinn. Det vil si at har du IV eller 1 i tre eller flere fag fra Vg1 og Vg2, er hovedregelen at du ikke får fortsette med Vg3.

All dokumentasjon fra tidligere skolegang må være mottatt før søknaden kan behandles.

Vi tar inn søknader direkte til oss via vår hjemmeside fram til skolestart. Vi tar inn elever så lenge det er ledige plasser. 

Bybroen vgs tilbyr ulike studieprogram. Mer presis informasjon om reglene for inntaket til hvert studieprogram finner du her.