Elevressurser

Inntaksregler

Skolen har etter privatskoleloven hele landet som inntaksområde. Nærskoleprinsippet gjelder ikke hos oss. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak til tilsvarende offentlige skoler. Skolen kan også ta inn elever uten skolerett.

Du kan ikke forbedre karakteren i et fag du har bestått med standpunktkarakterer. Hvis du har bestått et fag som privatist tidligere, kan du ta det faget om igjen hos oss.

All dokumentasjon fra tidligere skolegang må være mottatt før søknaden kan behandles.

Vi tar inn søknader direkte til oss via vår hjemmeside fram til skolestart. 

Mer presis informasjon om reglene for inntaket finner du her.