Elevressurser

PC

For å følge undervisningen ved Bybroen vgs må du ha tilgang til PC/Mac.

Du er velkommen til å ta med din egen bærbare datamaskin som oppfyller følgende krav:

I mange tilfeller vil det du har være godt nok for å gjennomføre undervisningen, men for noen utdanningsprogram kreves det at du har utstyr som støtter de dataprogrammene som benyttes i enkelte fag. 

Dersom datamaskinen din ikke funge­rer til det som er forventet, kan skolen kreve at du anskaffer en PC til bruk i opplæringen.  

 

Tekniske minstekrav

 

Minstekrav til operativsystem

 

Mac

Kommer du med Mac, og må ha operativsystemet Microsoft Windows på grunn av påkrevd programvare i ditt utdanningsprogram, kan du kjøre Boot Camp. Operativsystemet Microsoft Windows kan da kjøres på den. Lisens for Microsoft Windows til Mac må du imidlertid selv ha eller kjøpe.

Chromebook

Kommer du med Chromebook må du, når det kreves bruk av spesiell programvare eller under eksamen/prøver, stille med annet utstyr som tilfredsstiller kravene som kreves for å gjennomføre undervisning/eksamen/prøver for egen regning. Vi har for eksempel opplevd problemer med GeoGebra. Dersom du likevel ønsker å benytte deg av Chromebook står du selv ansvarlig for at GeoGebra (6) fungerer.

Andre operativsystemer

Android, iOS, Linux, Windows RT er ikke støttede operativsystemer, men vil fungere i enkelte tilfeller eller enkelte arbeidsoppgaver tilknyttet undervisning.

 

Skolens tilbud

Hvis du starter på Vg1 vil du få tilbud om gratis PC gitt at du går her i 3 år. Du betaler kr. 3000,- i depositum når du starter på Vg1, og får tilbake disse pengene når du er ferdig med Vg3.

Hvis du starter på Vg2, Vg3, eller følger 23/5 regelen, forventer vi at du stiller med egen datamaskin.

Du kan eventuelt leie PC fra oss for kr. 1000,- pr skoleår. Du betaler kr. 4000,- i depositum, dette tilbakebetales ved innlevering av PC, du kan også velge å beholde PC for tilsvarende innbetalt beløp.

For mer informasjon ta kontakt med vår IKT-ansvarlig Helge Warholm

Kontakt oss

7013 Trondheim,
Kjøpmannsgata 12

Telefon: 73 52 44 11
Epost: post@bybroen.vgs.no

Åpningstider

Mandag – fredag: 10:00–14:00

Om siden

Utviklet av Klipp og Lim Media
©  Bybroen VGS

Personvernerklæring