Elevressurser

PC

For å følge undervisningen ved Bybroen vgs må du ha tilgang til PC/Mac. Du er velkommen til å ta med din egen bærbare datamaskin som oppfyller følgende krav:

  • Datamaskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver som er lesbare for læreren
  • Datamaskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen (Google Classroom)
  • Datamaskinen må fungere uten internettilkobling

I de fleste tilfeller vil det du har være godt nok for å gjennomføre undervisningen, men det kreves utstyr som støtter spesifikke dataprogrammer i enkelte fag.

Dersom datamaskinen din ikke funge­rer til det som er forventet, kan skolen kreve at du anskaffer en PC til bruk i opplæringen.

Tekniske minstekrav

  • Må ha 4 GB minne (RAM) eller mer.
  • Må ha ledig diskplass til å installere programvare som benyttes på utdanningsprogrammet du skal gå. Anbefalt 100 GB ledig.
  • Må ha disk av typen SSD
  • Fysisk tastatur
 

CHROMEBOOK

Kommer du med Chromebook står du selv ansvarlig for at programvare som skal benyttes i undervisningen fungerer. Vi har opplevd problemer med GeoGebra tidligere, men det skal være mulig å bruke nettleserversjonen dersom det blir et problem.

OPERATIVSYSTEMER

Du står fritt til å velge operativsystem selv, så lenge programvaren som brukes i undervisningen fungerer. Det er ditt ansvar at din datamaskin fungerer. Ved skolen brukes flere programmer, men blant de viktigste er GeoGebra, et skriveprogram (f.eks. word) og et programmeringsverktøy, (f.eks. Spyder).

Skolens tilbud

Hvis du starter på Vg1 vil du få tilbud om å leie PC for kr. 1196,- per år. (Beløp tilsvarende utstyrsstipendet fra lånekassen). Dersom du går her i 3 år og leier PC i tre år, vil PC-en bli din til odel og eie.

Hvis du starter på Vg2, Vg3, eller følger 23/5 regelen, forventer vi at du stiller med egen datamaskin eller leier PC hos oss.

Du kan leie PC fra oss for kr. 1196,- pr skoleår (beløp tilsvarende utstyrsstipendet). I tillegg til leie må du betale kr. 2000,- i depositum. Depositumet betales tilbake ved innlevering av PC i ok stand.

For mer informasjon ta kontakt med en av våre IT-ansvarlige Silja Bogfjellmo eller Markus Settemsdal.

PS: Alle elever i videregående opplæring med ungdomsrett får utstyrsstipend fra lånekassen. Disse står du fritt til å bruke slik du mener er best (ny PC, brukt PC, skriveprogram, skrivebøker etc.). Dersom du ønsker å  velge PC selv, f.eks. med mer RAM, med touch-skjerm, annet merke (f.eks. Mac) eller lignende, ordner du dette på egenhånd. Som privatperson vil du få 5 års garanti på ny elektronikk.