Elevressurser

Elevtjenesten

RÅDGIVER, SOSIALRÅDGIVER OG HELSESYKEPLEIER.

Du finner kontoret til elevtjenesten sammen med resten av administrasjonen.

Fint om du avtaler time på forhånd enten ved å sende en e-post eller ved å kontakte resepsjonen.

Mari S. Waagbø

Mari S. Waagbø

RÅDGIVER

mari.waagbo@bybroen.vgs.no

Liv Bergsli Tunold

Liv Bergsli Tunold

SOSIALRÅDGIVER

liv.bergsli.tunold@bybroen.vgs.no

Alkesander Finnland Foss

HELSESYKEPLEIER

aleksander.finnland.foss@trondheim.kommune.no

Tlf.nr: 47621523