Elevressurser

Skolebøker

Du får gratis skolebøker hos oss, men du må selv erstatte bøker som ikke blir tilbakelevert etter at skoleåret er omme. Skolebøkene blir delt ut til alle elevene i løpet av de første skoledagene.