Elevressurser

Skolebøker

Du får gratis skolebøker hos oss, men du må selv erstatte bøker som ikke blir tilbakelevert etter at skoleåret er omme. Skolebøkene blir delt ut til alle elevene i løpet av de første skoledagene.

Kontakt oss

7013 Trondheim,
Kjøpmannsgata 12

Telefon: 73 52 44 11
Epost: post@bybroen.vgs.no

Åpningstider

Mandag – fredag: 10:00–14:00

Om siden

Utviklet av Klipp og Lim Media
©  Bybroen VGS