Elevressurser

Skolepenger

Stortinget fastsetter hvert år kostnadene per elev i den videregående skolen. Offentlige godkjente friskoler får 85 % av disse kostnadene som tilskudd fra staten. De resterende 15 % må derfor betales av elevene*. Prisene ved Bybroen vgs finner du i tabellen under.

Innbetaling av skolepenger skjer to ganger i løpet av skoleåret, en faktura i oktober og den andre i januar. Fakturaen blir sendt ut på den e-postadressen søkeren brukte da hen søkte skoleplass. 

Hvis man velger å slutte i løpet av skoleåret er reglene slik: 

  • Hvis du velger å ikke benytte deg av skoleplassen – så må du varsle oss før 1. august. Da betaler du ingenting.
  • Velger du å slutte i ett eller flere fag mellom 1. august og 1. oktober, må du betale skolepenger for de fagene fram til 1. oktober.
  • Velger du å slutte i ett eller flere fag etter 1. oktober, må du betale skolepenger for de fagene ut 1. termin.
  • Velger du å slutte ett eller flere fag etter 1. februar, må du betale skolepenger for de fagene ut skoleåret.

 

Lånekassen

Du kan søke støtte fra Lånekassen. Full støtte krever minimum 30 undervisningstimer per uke. Prisene inkluderer både skolebøker og eksamensavgift. 

Her er oversikt over prisene for skoleåret 2024/2025: 

Kurs Pris pr. undervisningsmåned Pris pr. skoleår
Vg1 (studiespesialisering)* Kr. 0 Kr. 0
Vg2 (studiespesialisering) Kr. 1 400,- Kr. 14 000,-
Vg3 (studiespesialisering) Kr. 1 400,- Kr. 14 000,-
     
Vg3 påbygg uten fagbrev (30 t/u) Kr. 1 800,- Kr. 18 000,-
Vg3 påbygg med fagbrev (23 t/u) Kr. 1 500,- Kr. 15 000,-
Norsk (23/5-regel) 14 t/u Kr. 8 40,- Kr. 8 400,-
Enkeltfag (5 t/u)*** F.eks. kjemi, matte (R1, R2,S1, S2) etc kr.    375,- Kr. 3 750,-

 

*For skoleåret 2024/2025 vil det ikke være skolepenger for Vg1. 

***De fleste fag (f.eks. alle programfag) er 5 timer i uken, og koster kr. 3750,- pr. fag. Et totimers fag (f.eks. geografi) koster kr. 1500,-.