Elevressurser

Skolepenger

Stortinget fastsetter hvert år kostnadene per elev i den videregående skolen. Offentlige godkjente friskoler får 85 % av disse kostnadene som tilskudd fra staten. De resterende 15 % må derfor betales av elevene*. Prisene ved Bybroen vgs finner du i tabellen under.

I tillegg til skolepengene må elevene ved skolen betale inn kr. 500,- i aktivitetsavgift. Vi ved Bybroen vgs tror at elevene blir mer motiverte av varierte undervisningsopplegg. Pengene vil derfor brukes til å finansiere turer til teateret, kino, museum og andre aktiviteter som er tilpasset faget eller skolehverdagen. Pengene går også til å finansiere det digitale skolebeviset. Faktura vil bli sendt ut på den e-postadressen som du brukte da du søkte skoleplass. Innbetaling av skolepenger skjer to ganger i løpet av skoleåret. Faktura for 1. termin sendes ut i oktober. Du vil da bli fakturert for halvparten av skolepengene, samt aktivitetsavgiften på kr. 500,-. Faktura for resterende skolepenger sendes ut i januar (2. termin). Vi får mange henvendelser om hvordan reglene er for å slutte i fag/skole og skolepenger i løpet av skoleåret. Reglene er slik: 

  • Hvis du velger å ikke benytte deg av skoleplassen – så må du varsle oss før 1. august. Da betaler du ingenting.
  • Velger du å slutte i ett eller flere fag mellom 1. august og 1. oktober, må du betale skolepenger for de fagene fram til 1. oktober.
  • Velger du å slutte i ett eller flere fag etter 1. oktober, må du betale skolepenger for de fagene ut 1. termin.
  • Velger du å slutte ett eller flere fag etter 1. februar, må du betale skolepenger for de fagene ut skoleåret.

 

Lånekassen

Du kan søke støtte fra Lånekassen. Full støtte krever minimum 30 undervisningstimer per uke.Prisene inkluderer både skolebøker og eksamensavgift. Det vil komme et aktivitetsgebyr i tillegg på kr. 500 uavhengig av hvor mange fag du tar.

Kurs Pris pr. mnd Pris pr. skoleår
Vg1 (studiespesialisering)* Kr. 0 Kr. 0
Vg2 (studiespesialisering) Kr. 1 200,- Kr. 12 000,-
Vg3 (studiespesialisering) Kr. 1 200,- Kr. 12 000,-
     
Vg3 påbygg uten fagbrev (30 t/u) Kr. 1 800,- Kr. 18 000,-
Vg3 påbygg med fagbrev (23 t/u) Kr. 1 380,- Kr. 13 800,-
Generell studiekompetanse  etter 23/5-regelen** Kr. 2 400,- Kr. 24 000,-
Enkeltfag (5 t/u)*** F.eks. kjemi, matte (R1, R2,S1, S2) etc kr.    300,- Kr. 3 000,-

*For skoleåret 2023/2024 vil det ikke være skolepenger for Vg1. ** Hvis du kun tar norsk 14 timer i uken, er prisen kr. 8400,-. Engelsk koster kr. 3000,- (samme som enkeltfag)

***De fleste fag (f.eks. alle programfag) er 5 timer i uken, og koster kr. 3000,- pr. fag. Et totimers fag (f.eks. geografi) koster kr. 1200,-.