Om skolen

Om oss

Bybroen videregående skole er en liten skole som ligger rett ved Gamle Bybro midt i Trondheim sentrum. Skolen har ca. 270 elever. Vi er kjent for vårt særdeles gode miljø der det er kort avstand mellom elev, lærer og ledelse. Skolens motto er Mangfold og Mestring.

Vi jobber hver dag for at alle elevene skal oppleve mestring i et mangfoldig miljø og på sitt nivå. Siden vi er en friskole kan vi ta inn elever fra hele Norge. Det vil si at nesten alle fylker er representert, noe som også betyr at nærskoleprinsippet ikke gjelder hos oss. Vi har elever i alle aldre, fra 16 år på Vg1 til 20-25 år på påbygging. Dette skaper et inkluderende miljø. Vi er stolte av å fortelle at i den nasjonale Elevundersøkelsen er det ingen ved Bybroen vgs som rapporterer om at de føler seg mobbet. Vi ser også at mange opplever høy grad av mestring, og får gode karakterer i et miljø som oppleves som oversiktlig og trygt.

Bybroen videregående skole er en ideell friskole som styres av friskoleloven og dens forskrifter. Vi får 85 % statsstøtte på lik linje med andre friskoler som f.eks. KVT og Steinerskolen. Vi er landets eneste videregående skole som er 100% eid av de ansatte i form av et aksjeselskap. Aksjonærene/ansatte tar ikke ut noen form for utbytte, alt overskudd går til drift av skolen og til elevene. Lærerne ved Bybroen videregående skole er derfor delaktige i den daglige driften og gjør sitt ytterste for å skape et trygt og godt læringsmiljø.

Skolen er en ideell utdanningsaktør og vi er medlem av NFFL (Norges fag- og friskoleforbund) og Virke. Vi er også medlem av Elevorganisasjonen.

Historien

Bybroen videregående skole er en skole med solide tradisjoner. Det hele startet som Myklands handelsskole fra 1908 til 1957, deretter som Dillner og Støens handelsskole fra 1957 til 1992. Fra 1993 skiftet skolen navn til det vi kjenner den som i dag; Bybroen videregående skole. Vi er derfor en av de eldste skolene i Trondheimsområdet.

Skolen har holdt til i bygården man på folkemunne kaller «Håndverkeren» siden 1939. Gården ble bygget i 1899 av Trondheims dyktige håndverkere som trengte et hus til ulike anledninger. Trondheim folkebibliotek holdt til i lokalene før det ble skole. Under krigen okkuperte nazistene bygården, men da freden kom i mai 1945 var Mykland handelsskole igjen på plass.

Bygården fra 1899 der Bybroen VGS holder til

Dette bildet er tatt mellom 1900-1917. Gården ble bygget i 1899 etter at den forrige brant ned. Bildet er tatt av fotograf Erik Olsen (1835-1920).