Om skolen

Ansatte

Lærerne ved Bybroen er engasjerte, faglig oppdaterte og har fokus på å skape et godt læringsmiljø. De eier skolen og de er tett på elevene. Det er kort avstand mellom elev, lærer og ledelsen ved skolen, noe som skaper gode relasjoner og god stemning.
Ranveig Gissinger

Ranveig Gissinger
Rektor

Fag: Historie og samfunnsfag

ranveig.gissinger@bybroen.vgs.no

Svein Fyhn

Svein Fyhn
Assisterende rektor

Fag: Kjemi og matematikk

svein.fyhn@bybroen.vgs.no

Marit-Kristin Sørhøy

Marit-Kristin Sørhøy

Kontormedarbeider

marit.kristin.sorhoy@bybroen.vgs.no

Ragnvald Løberg Borten

Ragnvald Løberg Borten

Fag: Matematikk

ragnvald.borten@bybroen.vgs.no

Trine Frigård

Trine Frigård

Fag: Sosiologi, sosialantropologi, samfunnskunnskap, psykologi og naturfag

trine.frigaard@bybroen.vgs.no

Hanne Løberg

Hanne Løberg

Fag: Norsk og religion

hanne.loberg@bybroen.vgs.no

Cirilo Carrion Martinez

Cirilo Carrion Martinez

Fag: Spansk

cirilo.martinez@bybroen.vgs.no

Bodil Mæhle

Bodil Mæhle

Fag: Engelsk

bodil.maehle@bybroen.vgs.no

Endre Plassen

Endre Plassen

Fag: Norsk, historie og samfunnsfag

endre.plassen@bybroen.vgs.no

Ann-Kathrine Støp

Ann-Kathrine Støp

Fag: Rettslære, samfunnsfag, sosiologi og sosialkunnskap

ann-kathrine.stoep@bybroen.vgs.no

Liv Bergsli Tunold

Liv Bergsli Tunold
Sosiallærer

Fag: Norsk

liv.bergsli.tunold@bybroen.vgs.no

Helge Andreas Warholm

Helge Andreas Warholm

Fag: Engelsk

helge.warholm@bybroen.vgs.no

Siv Merete Ås

Siv Merete Ås

Fag: Biologi, naturfag og geografi

siv.merete.aas@bybroen.vgs.no

Martin Strickert

Martin Strickert

Fag: Norsk og historie

Martin.strickert@bybroen.vgs.no

Elin Hesjevik

Elin Hesjevik

Fag: Matematikk, kjemi og biologi

elin.hesjevik@bybroen.vgs.no

Kristin Moen Vik

Kristin Moen Vik

Fag: Norsk, religion

kristin.moen.vik@bybroen.vgs.no

Silja Bogfjellmo

Silja Bogfjellmo

Fag: Fysikk, matematikk, naturfag og kroppsøving

Dataansvarlig

silja.bogfjellmo@bybroen.vgs.no

Haris Kuko

Haris Kuko

Fag: Kroppsøving, historie

haris.kuko@bybroen.vgs.no

Markus Settemsdal

Markus Settemsdal

Fag: Matematikk og naturfag

Dataansvarlig

markus.settemsdal@bybroen.vgs.no

Mari S. Waagbø

Mari S. Waagbø

Rådgiver

mari.waagbo@bybroen.vgs.no

Santiago Artiles Leon

Fag: Spansk

santiago.a.leon@bybroen.vgs.no