Om skolen

Ansatte

Lærerne ved Bybroen er engasjerte, faglig oppdaterte og har fokus på å skape et godt læringsmiljø. De eier skolen og de er tett på elevene. Det er kort avstand mellom elev, lærer og ledelsen ved skolen, noe som skaper gode relasjoner og god stemning. 


Ranveig Gissinger

Ranveig Gissinger 

Rektor
Fag: Historie og samfunnsfag

ranveig.gissinger@bybroen.vgs.no

Svein Fyhn

Svein Fyhn

Assisterende rektor
Fag: Kjemi og matematikk

svein.fyhn@bybroen.vgs.no

Marit Kristin Sørhøy

Marit-Kristin Sørhøy

Kontormedarbeider

marit.kristin.sorhoy@bybroen.vgs.no

Ragnvald Løberg Borten

Ragnvald Løberg Borten

Fag: Matematikk.

ragnvald.borten@bybroen.vgs.no

Trine Frigård

Trine Frigård

Fag:  Sosiologi og sosialantropologi, psykologi og naturfag.

trine.frigaard@bybroen.vgs.no

Hanne Løberg

Hanne Løberg

Fag: Norsk og religion

hanne.loberg@bybroen.vgs.no

Cirilo Carrion Martinez

Cirilo Carrion Martinez

Fag: Spansk

cirilo.martinez@bybroen.vgs.no

Bodil Mæhle

Bodil Mæhle

Fag: Engelsk

bodil.maehle@bybroen.vgs.no

Endre Plassen

Endre Plassen

Fag: Norsk, historie og samfunnsfag.

endre.plassen@bybroen.vgs.no

Gunvor Kristin Setsaas

Gunvor Kristin Setsaas

Fag: Norsk

gunvor.setsaas@bybroen.vgs.no

Silje Berg Slagnes

Silje Berg Slagnes

Fag: Naturfag, biologi og matematikk.

silje.slagnes@bybroen.vgs.no

Ann-Kathrine Støp

Ann-Kathrine Støp

Fag: Rettslære, samfunnsfag, sosiologi og sosialkunnskap

ann-kathrine.stoep@bybroen.vgs.no

Liv Bergsli Tunold

Liv Bergsli Tunold

Sosiallærer
Fag: Norsk

liv.bergsli.tunold@bybroen.vgs.no

Helge Andreas Warholm

Helge Andreas Warholm

Fag: Engelsk

helge.warholm@bybroen.vgs.no

 

Siv Merete Ås

Siv Merete Ås

Fag: Biologi, naturfag og geografi

siv.merete.aas@bybroen.vgs.no

Martin Strickert

Martin Strickert

Fag: Norsk og historie

Martin.strickert@bybroen.vgs.no

Elin Hesjevik

Elin Hesjevik

Fag:  Matematikk, kjemi og biologi.

elin.hesjevik@bybroen.vgs.no

Kristin Moen Vik

Fag: Norsk, religion (permisjon 2020/2021)

kristin.moen.vik@bybroen.vgs.no

Silja Bogfjellmo

Silja Bogfjellmo

Fag: Fysikk, matte, naturfag og kroppsøving
 
Dataansvarlig 

silja.bogfjellmo@bybroen.vgs.no

Haris Kuko

Haris Kuko

Fag: Kroppsøving, historie

haris.kuko@bybroen.vgs.no

Markus SettemsdalMarkus Settemsdal

Fag: Matematikk og naturfag

markus.settemsdal@bybroen.vgs.no

 

Kontakt oss

7013 Trondheim,
Kjøpmannsgata 12

Telefon: 73 52 44 11
Epost: post@bybroen.vgs.no

Åpningstider

Mandag – fredag: 10:00–14:00

Om siden

Utviklet av Klipp og Lim Media
©  Bybroen VGS