Studie- og fagtilbud

Studie- og fagtilbud

Ved Bybroen videregående skole tilbyr vi fag innenfor studiespesialisering. Vi tilbyr hele studieløp (se menyen til venstre) og man kan ta bare enkelte fag. Hvis du har vitnemål fra før, men vil bytte ut programfagene dine – kan du gjøre det hos oss. Du kan ta fag hos oss som du ikke har tatt ved en offentlig skole tidligere. Et fag koster kr. 3000,- inkl. skolebøker.

Vi tilbyr følgende programfag innen språk, samfunnsfag- og økonomi:

Psykologi 1        Psykologi 2
Rettslære 1        Rettslære 2
Sosiologi og sosialantropologi     Sosialkunnskap
Engelsk 1      Samfunnsfaglig engelsk/ språk- og litteratur

Vi tilbyr følgende programfag innenfor realfag (se mer om realfag i menyen til venstre):

Matte  S1          Matte S2
Matte R1         Matte R2
Biologi 1         Biologi 2
Kjemi 1           Kjemi 2
Fysikk 1           Fysikk 2 

PS! Vi tar forbehold om at vi har nok søkere til hver enkelt fag, før vi setter opp faget.

Kontakt oss

7013 Trondheim,
Kjøpmannsgata 12

Telefon: 73 52 44 11
Epost: post@bybroen.vgs.no

Åpningstider

Mandag – fredag: 10:00–14:00

Om siden

Utviklet av Klipp og Lim Media
©  Bybroen VGS

Personvernerklæring