Studie- og fagtilbud

Ved Bybroen videregående skole tilbyr vi fag innenfor studiespesialisering. Vi tilbyr hele studieløp (se undermeny) og man kan ta bare enkelte fag. Hvis du har vitnemål fra før, men vil bytte ut programfagene dine – kan du gjøre det hos oss. Du kan ta fag hos oss som du ikke har tatt ved en offentlig skole tidligere. Et fag koster kr. 3750,- inkl. skolebøker.

Vi tilbyr følgende programfag innen språk, samfunnsfag- og økonomi:

Vi tilbyr følgende programfag innenfor realfag (se mer om realfag i undermenyen):

 PS! Vi tar forbehold om at vi har nok søkere til hver enkelt fag, før vi setter opp faget.