Studie- og fagtilbud

Realfag

Velg realfag ved Bybroen videregående skole! Vi har svært dyktige og engasjerte lærere som vil at du skal lykkes. Medelevene er motiverte og er ofte noe eldre enn det som er vanlig på andre videregående skoler. Hvorfor velge dyre privatistskoler, når man kan velge Bybroen vgs som gir god oppfølging og er langt billigere? Vi har ledige plasser!

Kjemilærer

Bybroen VGS har i en årrekke utdannet svært mange elever som i dag er leger, sivilingeniører eller andre yrker som krever realfagskompetanse. Mindre klasser, dyktige lærere og motiverte medelever skaper et godt læringsmiljø der mange har oppnådd de resultatene man ønsker seg.

Realfag på Bybroen VGS vil  kunne erstatte forkurset, og gi deg flere valgmuligheter etter endt videregående utdanning. Vi tilbyr matte R1 og R2, S1 og S2, Kjemi1 og Kjemi2, Biologi 1 og Biologi 2 og Fysikk 1. Et fag koster kr. 3000,- inkl. skolebøker og eksamensavgift. I tillegg kommer kr. 500,- i aktivitetsgebyr. Disse pengene går til variasjon av undervisning. Vi bruker byen med dens muligheter for å variere undervisningen. Det kan være besøk ved realfagsenteret ved NTNU, vitensenteret eller andre attraksjoner.

Vi fungerer som en ordinær videregående skole med god oppfølging, standpunktkarakter og kun enkeltuttrekk til eksamen. Du må selv stille med PC/Mac. Alle våre kurs starter om høsten og varer et helt skoleår. Vi tilbyr undervisning bare på dagtid.

Dersom du ønsker å forberede deg før skolestart, har vi laget dette heftet i matematikk som du kan jobbe med. 

Vi tilbyr gratis matteverksted til alle våre elever. Her kan alle komme uavhengig av hvilken type matematikk du tar.  Vi setter av to timer en ettermiddag i uka.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss om du har spørsmål.