Studie- og fagtilbud

Realfag

Velg realfag ved Bybroen videregående skole! Vi har svært dyktige og engasjerte lærere som vil at du skal lykkes. Medelevene er motiverte og er ofte noe eldre enn det som er vanlig på andre videregående skoler. Hvorfor velge dyre privatistskoler, når man kan velge Bybroen vgs som gir god oppfølging og er langt billigere? Vi har ledige plasser!

Kjemilærer

Bybroen VGS har i en årrekke utdannet svært mange elever som i dag er leger, sivilingeniører eller andre yrker som krever realfagskompetanse. Mindre klasser, dyktige lærere og motiverte medelever skaper et godt læringsmiljø der mange har oppnådd de resultatene man ønsker seg.

Realfag på Bybroen VGS vil  kunne erstatte forkurset, og gi deg flere valgmuligheter etter endt videregående utdanning. Vi tilbyr matte R1 og R2, S1 og S2, Kjemi1 og Kjemi2, Biologi 1 og Biologi 2 og Fysikk 1. Et fag koster kr. 3750,- inkl. skolebøker og eksamensavgift.

Vi fungerer som en ordinær videregående skole med god oppfølging, standpunktkarakter og kun enkeltuttrekk til eksamen. Du må selv stille med PC/Mac. Alle våre kurs starter om høsten og varer et helt skoleår. Vi tilbyr undervisning bare på dagtid.

Vi tilbyr forberedelseskurs i matte rundt skolestart. Dette kurset anbefaler vi at alle tar. Du vil bli kjent med medelevene dine, samt at du vil bli tryggere i om du har valgt riktig mattefag (S eller R matte). Vi vil ha tre kursdager for høsten 2023 – fra onsdag 16. august  til fredag 17. august mellom kl. 10.00-14.00 hver dag på skolen Gjerne ta en titt på dette på forhånd:

Kurshefte forkurs R1 og S1. Bybroen VGS 2023

Vi tilbyr gratis matteverksted til alle våre elever. Her kan alle komme uavhengig av hvilken type matematikk du tar.  Vi setter av to timer en ettermiddag i uka.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss om du har spørsmål.