Studie- og fagtilbud

Realfag

Velg realfag ved Bybroen videregående skole!  Vi har svært dyktige og engasjerte lærere som vil at du skal lykkes. Medelevene er motiverte og er ofte noe eldre enn det som er vanlig på andre videregående skoler. Hvorfor velge dyre privatistskoler, når man kan velge Bybroen vgs som gir god oppfølging og er langt billigere? Vi har ledige plasser!

Bybroen VGS Delkurs


Bybroen VGS har i en årrekke utdannet svært mange elever med realfagskompetanse. Mindre klasser, dyktige lærere og motiverte medelever skaper et godt læringsmiljø der mange har oppnådd de resultatene man ønsker seg.

Realfag på Bybroen VGS vil  kunne erstatte forkurs på høyskoler, og gi deg flere valgmuligheter etter endt videregående utdanning. Vi tilbyr matte R1 og R2, S1 og S2, Kjemi1 og Kjemi2, Biologi 1 og Biologi 2 og Fysikk 1. Et fag koster kr. 3000,- inkl. skolebøker og eksamensavgift. I tillegg kommer kr. 500,- i aktivitetsgebyr. Disse pengene går til variasjon av undervisning. Vi bruker byen med dens muligheter for å variere undervisningen. Det kan være besøk ved realfagsenteret ved NTNU, vitensenteret eller andre attraksjoner.  Aktivitetsgebyret brukes også til å dekke utgifter i forbindelse med forberedelseskurset i matematikk.

Vi fungerer som en ordinær videregående skole med god oppfølging, standpunktkarakter og kun enkeltuttrekk til eksamen. Du må selv stille med PC/Mac. Alle våre kurs starter om høsten og varer et helt skoleår. Vi tilbyr undervisning bare på dagtid.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss om du har spørsmål.

FORBEREDELSESKURS TIL ALLE SOM SKAL GÅ REALFAG
Vi vil for skoleåret 2019/2020 tilby forberedelseskurs for alle som skal ta realfag som R1, S1, kjemi og fysikk. Dette blir fjerde året vi arrangerer forberedelseskurs. Evalueringen viser at deltakerne er svært godt fornøyde med kurset og at frafallet er langt lavere for de som deltok, enn de som valgte det bort.  Vi ser også at forberedelseskurset er en fin arena for å bli kjent med medelever før skoleåret setter inn for fullt. Et av målene med kurset er også å kartlegge og bevisstgjøre elevene i valget mellom S1 og R1.
S1 og S2 tilsvarer R1. S matematikken er et ypperlig tilbud for alle som har tatt P matematikken fra Vg1 og som vil fortsette med realfag. S1 og S2 gir tilsammen ett studiepoeng, mens R1 gir halvt studiepoeng. Du kan ikke kombinere S1 og S2 med R2.
I sommer bør du bruke noe tid på å forberede deg til dette kurset. Vi har laget dette heftet som du bør jobbe med i løpet av sommerferien!
Tidspunkt for forberedelseskurset august 2020:
Mandag 17. august kl. 10.00-13.00 (Rektor ønsker velkommen til alle deltidselevene kl. 0900).
Tirsdag 18. august kl. 9-13
Onsdag 19. august kl. 9-13
Velkommen til oss!

 

kontakt oss

7013 Trondheim,
Kjøpmannsgata 12

Telefon: 73 52 44 11
Epost: post@bybroen.vgs.no

Åpningstider

Mandag – torsdag: 10:00–14:00

Om siden

Utviklet av Klipp og Lim Media
© 2014 Bybroen VGS