Studie- og fagtilbud

Vg1 Studiespesialisering

Ved Bybroen videregående skole har du mulighet til å fullføre et helt ordinært 3-årig løp innenfor studiespesialisering. Her blir du kjent med elever fra hele landet. Nærskoleprinsippet gjelder ikke hos oss. Har du lyst til å gå på en liten skole i Trondheim sentrum er denne skolen midt i blinken for deg!

Elever i klasserom


Elevene på Vg1 studiespesialisering trives svært godt ved Bybroen vgs.  Elevundersøkelsen viser at ingen elever føler seg mobbet. Vi tror dette skyldes at skolen er liten og oversiktlig med dyktige, dedikerte lærere. Klassen består av max 25 elever. Dette skaper et trivelig miljø der hver elev blir sett. Vi har fortsatt ledige plasser på Vg1.

De aller fleste som går Vg1 er 16 år, og de kommer fra hele landet. Bor du 6 km fra skolen og har ungdomsrett vil du få gratis skoleskyss. Vg1 hos oss koster kr. 12 000,-. Les mer om prisene våre her.

Vi finner på en sosial aktivitet/utflukt en fredag i måneden sammen med Vg1 og Vg2. Skoleåret 2020/2021 ble det sosiale noe redusert på grunn av koronaen. Vi klarte allikevel å arrangere tur til klatreparken på Rotvoll og til trampolineparken på Tiller,  og vi besøkte blant annet Sverresborg museum og Kristiansten festning.

En dag i uka tilbyr vi matteverksted etter skoletid. Dette er et tilbud til alle som vil forbedre seg i matematikken. Vi får hjelp fra NTNU studenter, og det varer i 2 timer. 

Søknadsskjema


Fellesfag Timer pr uke
Norsk 4
Matematikk 1P/1T 5
Naturfag 5
Geografi 2
Kroppsøving 2
Spansk 4
Engelsk 5
Samfunnsfag 3

Kontakt oss

7013 Trondheim,
Kjøpmannsgata 12

Telefon: 73 52 44 11
Epost: post@bybroen.vgs.no

Åpningstider

Mandag – fredag: 10:00–14:00

Om siden

Utviklet av Klipp og Lim Media
©  Bybroen VGS