Studie- og fagtilbud

Vg1 Studiespesialisering

Ved Bybroen videregående skole har du mulighet til å fullføre et helt ordinært 3-årig løp innenfor studiespesialisering. Her blir du kjent med elever fra hele landet. Nærskoleprinsippet gjelder ikke hos oss. For skoleåret 2024/2025 vil det ikke være skolepenger for elevene på Vg1. Har du lyst til å gå på en liten skole i Trondheim sentrum, er denne skolen midt i blinken for deg.

Elever i en studiesituasjon

Elevene på Vg1 studiespesialisering trives svært godt ved Bybroen vgs.  Elevundersøkelsen viser at ingen elever føler seg mobbet. Vi tror dette skyldes at skolen er liten og oversiktlig med dyktige, dedikerte lærere. Klassen består av maksimalt 25 heltidselever. Dette skaper et trivelig miljø der hver elev blir sett. 

For skoleåret 2024/2025 vil skoledagen begynne tidligst kl. 09.00. Vi ser at flere av elevene har lang reisevei, og tror dette kan føre til at flere av elevene er opplagte når skoledagen begynner.

De aller fleste som går i Vg1 er 16 år, og elevene kommer fra hele landet. Bor du 6 km eller mer fra skolen og har ungdomsrett vil du få gratis skoleskyss.hel

Vg1 er innimellom på en sosial aktivitet/utflukt sammen med Vg2. Vi har vært på klatreparken «Høyt og Lavt», Sverresborg museum, kino og Rush trampolinepark for å nevne noe. 

En ettermiddag i uka tilbyr vi matteverksted etter skoletid. Dette er et tilbud som er åpent for alle våre elever. Matteverkstedet gir våre elever en unik mulighet til å få to timer ekstra veiledning i matematikkfaget per uke. Dette er et åpent tilbud som kan benyttes en gang i året, en gang i måneden eller en gang i uka. I tillegg til en mattelærer til stede vil det også være hjelp å få fra NTNU-studenter.

FellesfagTimer pr uke
Norsk4
Matematikk 1P/1T5
Naturfag5
Geografi2
Kroppsøving2
Spansk4
Engelsk5
Samfunnsfag3