Studie- og fagtilbud

Vg2 Studiespesialisering

Ved Bybroen videregående skole har du mulighet til å fullføre et helt ordinært 3-årig løp innenfor studiespesialisering. Her møter du elever fra hele landet. Nærskoleprinsippet gjelder ikke hos oss. Har du lyst til å gå på en liten skole i Trondheim sentrum er denne skolen midt i blinken for deg!

Elev i klasserommet

Elevene som går Vg2 ved Bybroen vgs trives veldig godt. Elevundersøkelsen de siste årene viser at ingen elever ved Bybroen vgs føler seg mobbet. Vg2 elevene er sammen med klassen sin i fellesfagene, mens de blandes sammen med deltidselevene i programfagene. Dette skaper et dynamisk og mangfoldig elevmiljø. Visste du at du også kan bytte ut programfagene dine hos oss? Et år på Vg2 koster kr. 12 000,- inklusive skolebøker. I tillegg kommer et aktivitetsgebyr på kr. 500,-

På Vg2 er det to typer fag: fellesfag og programfag. Fellesfagene på Vg2 er norsk, historie og kroppsøving (totalt 8 t/u). I tillegg må du ta et språkfag og matematikk (2P, S1 eller R1). Programfagene er fag du velger selv. I løpet av Vg2 og Vg3 må du ta 6 programfag, der det kreves fordypning i to fag innenfor samme fagområde. Antall timer totalt i uka skal være på 30 timer.

Vg2 finner på en sosial aktivitet/utflukt med noe faglig innhold en fredag i måneden sammen med Vg1. Tidligere har vi bl.a. vært på tur til klatreparken «Høyt og Lavt», Sverresborg museum, kino og Rush trampolinepark for å nevne noe. 

En ettermiddag i uka tilbyr vi matteverksted etter skoletid. Dette er et tilbud som er åpent for alle våre elever. Matteverkstedet gir våre elever en unik mulighet til å få to timer ekstra veiledning i matematikkfaget per uke. Dette er et åpent tilbud som kan benyttes en gang i året, en gang i måneden eller en gang i uka. I tillegg til en mattelærer til stede vil det også være hjelp å få fra NTNU-studenter.

Fagene vi tilbyr er:

Fellesfag Timer pr uke
Norsk 4
Matematikk 3
Historie 2
Spansk 4
Kroppsøving 2
Programfag Timer pr uke
Fysikk 1 5
Biologi 1 5
Matematikk R1 5
Matematikk S1 5
Kjemi 1 5
Psykologi 1 5
Rettslære 1 eller 2 5
Sosiologi og sosialantropologi 5
Internasjonal engelsk 5