Studie- og fagtilbud

Vg2 Studiespesialisering

Ved Bybroen videregående skole har du mulighet til å fullføre et helt ordinært 3-årig løp innenfor studiespesialisering. Her møter du elever fra hele landet. Elevene på Vg2 får gratis skoletur til utlandet i løpet av skoleåret.  Har du lyst til å gå på en liten skole i Trondheim sentrum, er denne skolen midt i blinken for deg!

Elev i klasserommet

Elevene som går Vg2 ved Bybroen vgs trives veldig godt. Elevundersøkelsen de siste årene viser at ingen elever ved Bybroen vgs føler seg mobbet. Vg2-elevene er sammen med klassen sin i fellesfagene, mens de blandes sammen med deltidselever i programfagene. Dette skaper et dynamisk og mangfoldig elevmiljø. Visste du at du også kan bytte ut programfagene dine hos oss? Et år på Vg2 koster kr. 14 000,- inklusive skolebøker.

På Vg2 er det to typer fag: fellesfag og programfag. Fellesfagene på Vg2 er norsk, historie og kroppsøving (totalt 8 t/u). I tillegg må du ta et språkfag og matematikk (2P eller R1). Programfagene er fag du velger selv. I løpet av Vg2 og Vg3 må du ta 6 programfag, der det kreves fordypning i to fag innenfor samme fagområde. Antall timer totalt i uka skal være på 30 timer. Elever som velger R1 vil få 32 timer i uka.

Høsten 2023 arrangerte skolen gratis tur til Krakow for elevene på Vg2. Turen ble en suksess, og skolen tar sikte på å arrangere likedanne turer i årene framover.

Vg2 er innimellom på en sosial aktivitet/utflukt sammen med Vg1. Vi har vært vært på tur til klatreparken «Høyt og Lavt», Sverresborg museum, kino og Rush trampolinepark for å nevne noe. 

En ettermiddag i uka tilbyr vi matteverksted etter skoletid. Dette er et tilbud som er åpent for alle våre elever. Matteverkstedet gir våre elever en unik mulighet til å få to timer ekstra veiledning i matematikkfaget per uke. Dette er et åpent tilbud som kan benyttes en gang i året, en gang i måneden eller en gang i uka. I tillegg til en mattelærer til stede vil det også være hjelp å få fra NTNU-studenter.

 

Fagene vi tilbyr er:

Fellesfag Timer pr uke
Norsk 4
Matematikk 3
Historie 2
Spansk 4
Kroppsøving 2
Programfag Timer pr uke
Fysikk 1 5
Biologi 1 5
Matematikk R1 5
Kjemi 1 5
Pyskologi 1 eller 2 5
Rettslære 1 5
Sosiologi og sosialantropologi 5
Engelsk 1 5