Studie- og fagtilbud

Vg3 og Vg4 påbygging for generell studiekompetanse

Ønsker du generell studiekompetanse etter å ha fullført Vg1 og Vg2 på yrkesfag, eller har fagbrev, kan Bybroen videregående skole tilby Vg3 og Vg4 påbygging til generell studiekompetanse. Vi tar inn elever fra hele landet. Nærskoleprinsippet gjelder ikke hos oss.
Elev

Påbygging til generell studiekompetanse gir muligheter til høyere utdanning på mange av landets høgskole- og universitetsstudier. På Bybroen videregående skole er det et svært godt miljø, vi tror det skyldes mangfoldet av elever kombinert med dyktige lærere som ser og vil eleven sitt beste.  Vi har tre klasser med Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. 

Vg3 påbygg er et springbrett for videre utdanning om du har fagbrev eller ikke. Vi har satt opp en tabell som viser hvilke fag som er nødvendig for at vilkårene for generell studiekompetanse skal bli oppfylt.

De som tar 23-timers kurset (har fagbrev) kan se bort fra kroppsøving og programfag. De har undervisning 4 dager i uka, fredag er det fri.  Når det gjelder 30-timers kurset (uten fagbrev) er det nødvendig å ta alle fellesfagene samt ett programfag. Valg av programfag skjer etter skolestart. Hvilke programfag som tilbys varierer fra år til år, men vi pleier å tilby rettslære, sosiologi og sosialantropologi, engelsk 1 og biologi. 

Ett skoleår for de uten fagbrev koster kr. 9 000,- pr. semester. Totalt kr. 18 000,- for hele skoleåret inkl. skolebøker. For de med fagbrev (23 t/u) koster skoleåret 7 500,- pr. semester. Totalt kr. 15 000,- for hele skoleåret inkl. skolebøker. Man betaler inn skolepengene to ganger i året.

Elever med *ungdomsrett har førsteprioritet ved inntak.

* Ungdomsrett: Man har rett til videregående skole i tre år. Hvis man har gått tre år, så kan det hende at retten er brukt opp. Alle som har fagbrev fra 2014 eller senere har automatisk en rett. Hvis du er i tvil om du har ungdomsrett, kontakt inntakskontoret i hjemfylket ditt. Les mer her.

Fellesfag Timer pr uke Programfag Timer pr uke
Norsk 10 Sosiologi og sosialantropologi 5
Historie 5 Rettslære 1 5
Naturfag 3 Engelsk 1 5
Matematikk 5 Andre 5
Kroppsøving 2