Studie- og fagtilbud

Vg3 Studiespesialisering

Ved Bybroen videregående skole har du mulighet til å fullføre et helt ordinært 3-årig løp innenfor studiespesialisering. Har du lyst til å gå på en liten skole i Trondheim sentrum er denne skolen midt i blinken for deg! Nærskoleprinsippet gjelder ikke hos oss. Vi har ledige plasser på Vg3!
Elev på skolebenken

På Vg3 er trivselen høy. Her går elever som har gått ved skolen siden Vg1 sammen med elever som starter rett på Vg3 fra en annen skole. Klassen består av max 25 elever i fellesfagene. Bybroen vgs har mange elever som kun tar programfag. Du vil derfor møte mange ulike mennesker mens du går ved skolen.

Det kreves fordypning i to fag innenfor samme programområde. Det vil si at du hvis du f.eks. tok sosiologi, rettslære 1 og psykologi 1 på Vg2, så må du fortsette med to av disse fagene på Vg3.

Et skoleår på Vg3 studiespesialisering koster kr. 14 000,- inkl. skolebøker. 

FellesfagTimer pr uke
Norsk6
Historie4
Religion og etikk3
Spansk5
Kroppsøving2
ProgramfagTimer pr uke
  
Biologi 25
Matematikk R25
  
Kjemi 25
Engelsk 25
Rettslære 25
Psykologi 25
Sosialkunnskap5